SK3LH Varför, hur och vilken hotspottar?

SK3LH Gullängets Radioklubb i Örnsköldsvik
har möte tisdag 3 december 2019, klockan 19

Plats: klubblokalen Vallhallavägen 31

Program: Varför, hur och vilken hotspottar? Hans SM3GDT
han kommer även praktisk att visa dessa.

Tid för kaffet blir det naturligtvis också!

Alla är välkomna!

DL3 (SM3GDT) Hans
Share