SK3GK en aktiv klubb i Gävle

Föreningen Gävle Kortvågsamatörer med signalen SK3GK, är en
förening för sändareamatörer och andra intresserade. Föreningen
har idag ett 80-tal medlemmar. GKA som föreningen också benämns,
bildades år 1945. Föreningen har egen hemsida och den finns också
med på Face-book. Varannan månad utkommer vi med tidningen
”Sändaramatören” som är en nättidning. I tidningen finns bland annat
uppgifter om månadsmötena. Tidningen kan nås från hemsidan.
Vi har möte första onsdagen i varje månad hos ABF i Gävle alla
månader utom i månaderna juli och augusti. Förutom information från
styrelsen och fika, brukar vi bjuda in föredragshållare, som pratar

om något intressant. Ofta med radioteknisk anknytning. Ett månadsmöte
(januarimötet), är vikt för auktion. Dessa auktioner brukar för det
mesta vara mycket välbesökta.Förutom på månadsmötena träffas vi också
under gemytliga former den tredje onsdagen i varje månad för att fika
samt för att utbyta tankar och idéer på mat-stället ”Gävle Bro”.
Föreningen driver för närvarande tre olika repeatrar. Den äldsta av dessa
är 2-metersrepeatern, som också fick en ansiktslyftning med ny station
och nya kaviteter för drygt ett år sedan. Vi driver också en 70 cm-repeater.
Båda dessa repeatrar är lokaliserade på Kungsberget norr om Sandviken.
Den tredje repeatern är en DMR-repeater, som det senaste året har
installerats i Hemlingby utanför Gävle centrum.
Föreningen har under åren genomfört kurser av olika slag. I första hand
amatörradiokurser. Under år 2014 genomfördes en kurs i användning och
programmering av ARDUINO. Under försommaren 2017 genomfördes en
tvådagars kurs i hur man kommer i gång med DMR-radio.
Vi arrangerar också flera studiebesök per år. Under år 2017 och fram till
dags dato (12:e oktober) har vi besökt:
BGA Video (5:e febr.), filmkväll i möteslokalen där vi såg filmen
”The Imitation Game” * (15:e mars), flygmuseet i Söderhamn (27:e maj)
samt Arkiv Gävleborg (6:e september).
*) Filmen handlar om Alan Turing och Enigma:n.
Under många år tillbaka har vi haft ett fieldday-arrangemang varje år.
För två år sedan beslutade styrelsen att utöka detta till två gånger
per år. Under våren 2017 ordnades fieldday i Svartviks-
stugan norr om Sandviken. På bild ses hela gänget som var närvarande.

Hofors. Se bild. Aktiviteterna under arrangemangen inkluderar
förutom radiokörande olika sociala inslag som korvgrillning,tipsrunda
gräddning av våfflor med mera. GKA deltar varje år i fyrdagen.
Den fyr vi aktiverar är den gamla fyren i Bönan utanför Gävle.

Två av våra medlemmar som praktiskt taget alltid deltar i detta är
SM3AVQ/Lasse och SM3CBR/Dick. I år deltog också SA3ARQ/Martin.
Vi beräknar att årets arrangemang besöktes av ca 400 personer.
SM3EMJ/Mats
Ordförande

DL3 (SM3GDT) Hans
Share