SF90IARU

Från 1 mars till 31 augusti körs specialsignalen SF90IARU på alla band och moder.
Anmäl Er till SM7HZK på sm7hzk@ssa.se eller ring 0766-550077 och boka vilken dag (dagar) och tider du kan köra.
Läs mer på www.qrz.com/db/SF90IARU .

DL7 (SM7HZK) Bo
Share