SF3HF diplom

SK3BG ger ut ett korttidsdiplom med anledning av vårens SF3HF:s radioläger i Hemsö fästning 14-05-02 – 14-05-04. Kontakt med SF3HF, SI9AM OCH SK3BG, vilka är aktiva under helgen 2-4 / 5, ger 10 p. En av stationerna kan ersättas med 10 SM3 stationer, vilka ger 1 p vardera och skall vara kontaktade under maj 2014. Kontakter skall ske på 80m, 3.530 och 3.775 och / eller 40m 7.030 och 7.140. Avgiften är 50 Skr, ansök med loggutdrag till: Erik Edblad Bragegatan 4, 856 41 Sundsvall. alt. erik.sundsvall@telia.com

SF3HF

SM6DEC Bengt
Share