Senaste nytt kring frekvenser över 30MHz + 5MHz

Tillsammans med Jens, SM6AFV (Mikrovågsmanager) besöktes PTS 1/12. Målet var att förstå vilka viktiga punkter som är under diskussion och hur status ser ut från PTS sida per amatörradioband över 30MHz. Nedan finns kortfattad sammanfattning för de band där ny information finns och lite ytterligare information kommer publiceras i QTC. Vi försöker hålla ett aktuellt dokument på SSA’s hemsida (“VUSHF frequencies in Sweden”, under VUSHF-sektionen och mappen Bandplaner) och vi publicerar ett uppdaterat dokument så snart vi hinner.

  • 5MHz: Var egentligen inte en del av agendan men vi fick ändå denna information. Arbete pågår med att få till en allokering enligt WRC i ett 15kHz-band (5351,5-5366,5kHz).  Effekt föreslås bli 15W utstrålat i linje med WRC. Om denna uppdatering av undantagsföreskriften godkänns blir det alltså en del i reglementet och målet är att detta skall vara klart till utgåvan i januari 2018. Tillfälliga tillstånd kommer ges tills nya reglementet blir gällande och frekvenstilldelningen för de nya tillfälliga tillstånden blir det nya bandet.
  •  70MHz: PTS har allokerat bandet för bandet som landmobil radio, främst för åkerier. Avsikten är alltså någorlunda lokal täckning varför kanaler kan tilldelas flera användare på separerade geografiska områden. I senaste undantagsföreskriften (PTSFS 2015:4, §77 och §78) finns kanaler i bandet 69,0-69,2MHz allokerade (med teknisk specifikation) för landmobil radio. Eftersom användningen inte är specificerad har, förutom bl.a. åkerier, en del radioamatörer och privatradioanvändare börjat använda bandet. Så länge som den tänkta användningen (åkerier) inte störs och reglerna följs kommer PTS tillåta denna gemensamma användning av bandet.
    För det band där CEPT rekommenderar allokering av amatörradio, 69,9-70,5MHz,  (CEPT ERC Report 25, utgåva Juni 2016) finns för närvarande inga planer att inom PTS att diskutera en allokering för amatörradio. Bandet är allokerat till landmobil radio och status är att tillfälliga tillstånd för amatörradio ges  endast vid olika event och frekvens väljs då beroende på vilka luckor som finns i kanaltilldelningen. Med tanke på befintliga amatörradioband upplever PTS att det f.n. saknas god motivering till att även allokera spektrum i 70MHz-bandet för amatörradio.
  • 1240-1300MHz: Det förekommer en del diskussioner internationellt kring satellitnavigering i bandet. För närvarande finns dock ingen diskussion i Sverige kring detta.
  • 2300-2400MHz: Dessvärre ges inga nya tillfälliga tillstånd för amatörradio i detta band med användning efter årsskiftet. En ny remiss runt användningen i bandet är planerad och inte förrän detta resultat är klart skulle något eventuellt kunna förändra sig. Skulle bandet, eller delar av bandet, allokerat till någon operatör finns det lite olika scenarier som kan diskuteras vi detta tillfälle. Till dess är bandet stängt för amatörradio!
  • 2400-2450MHz: Här har SSA tagit upp diskussion kring tillfälliga tillstånd för att radioamatörer i Sverige skall kunna kommunicera via den geostationära satelliten Es’hailSat-2. Länkbudget kräver högre effekt än de 100mW som nu gäller i bandet, rekommendation är 10W och 0,75m parabol. PTS ställer sig inte avvisande till att behandla en sådan ansökan och SSA kommer agera närmare uppskjutningen av satelliten.
  • 3400-3410MHz: Tillfälliga tillstånd förväntas kunna ges för amatörradio i bandet 3400-3401MHz även framöver. Hur länge detta kommer fortgå är det dock inget som PTS kan uttala sig om.
  • 5650-5850MHz: Diskussioner kring kompatibilitet med RLAN 5725-5850MHz samt generell översyn av spektrum pågår kring WRC. För närvarande inga diskussioner i Sverige och inte heller är några störproblem kända mellan WLAN och amatörradio i bandet.

73′  Mats, SM6EAN

SM6EAN Mats
Share