SDR-radio, EMF och Field-day 2/9

Ja vi har flera spännande saker på Agendan på klubbledarträffen torsdagen den 16 februari kl 18:30. Värd för mötet blir FRO i Grimsta. Alla klubbar, som är medlemmar i SSA, bör ha fått en kallelse. Hoppas att Ni alla kan skicka en eller två representanter. Anmäl Er till Sven-Erik, SM0WAV, vice DL0. Vi ser fram emot ett givande och intensivt möte. 73 de SM0ZEU/Ann och SM0WAV

DL0 (SM0ZEU) Ann
Share