Så var det dags för ny provförrättning…

Den 2/4 i Tyringe har vi årets första provförrättning.

Provförrättare blir SM7GMI Lars Blücher och bisittare SA7BXO Anders.

Lycka till!

DL7 (SM7HZK) Bo
Share