Repeaterkanaler och hotspots på 432 MHz

Vi presenterade nyligen ett förtydligande för hotspots i 144 MHz-bandet och vill nu göra det samma för 432 MHz. I samband med att vi uppdaterar 432 MHz bandplan för “DV internet gateways”, gör vi även ett förtydligande av repeaterkanalerna RU361 till RU367.

Rekommendationen för “DV internet gateways” i 70cm-bandet är kanalerna 434,450 till 434,500 MHz med 12,5 kHz kanaldelning:

Genom att använda dessa frekvenser undviks onödiga problem med störningar.

De svenska bandplanerna finns på SSA-webben under VHF/UHF/SHF-sektionen och Bandplaner.

73′
/Urban, SM5OXV

SM6EAN Mats
Share