Repeaterfunktionärer i distrikt 6 & 7

I de fall det finns repeaterfunktionär i ett distrikt är det beslutat att denna funktionär inordnas under respektive distriktet och DL. Tidigare fanns funktionärer för distrikt 6 & 7 listade även under V/U/SHF-sektionen, vilket nu rättats till.

73′ /Mats, SM6EAN

SM6EAN Mats
Share