Remiss om 5G tester i bandet 3,4-3,6 GHz

PTS har just öppnat för remissvar kring förslag till tilldelning för 5G-tester i bandet 3,4 – 3,6 GHz. Se Länk för mer information. Fram till idag har tillfälliga tillstånd givits för 3,4GHz amatörradio och det är i skrivande stund oklart hur denna nya information påverkar de tillfälliga tillstånden.

I samband med denna tilldelning vill man även göra spektrum tillgängligt för länkar till basstationerna. Detta skulle ske mellan 26,5-27,5GHz, alltså över dagens amatörradioband.

73′
Mats, SM6EAN

 

SM6EAN Mats
Share