Rapport från distriktsledarmötet

FRO i Grimsta var värd för mötet, som samlade 15 personer från Stockholmsklubbarna. Ann SM0ZEU skötte förhandlingarna med van hand.

Nedan följer en kortfattad rapport från information, diskussioner och beslut.

1      Kommande större event, idéer 2019

Vid föregående möte beslutade vi att gå vidare med planeringen av nedanstående aktiviteter.

1.1    Fest med föredrag i vår, SK0ZA

SK0ZA har meddelat att dom inte mäktar med att ansvara för detta, man fokuserar i ställt på aktiveringen av isbrytaren St Erik, se nedan.

1.2    Bygga radio/antenn, Tilman SM0JZT och Oliver SA5ODJ

Tilman SM0JZT berättade engagerat om planerna på ett sådant möte, som egentligen är ett möte för hela SSA. Det handlar om att träffas över generationsgränserna på ett ställe och umgås samt bygga radioapparater och/eller antenner. Arrangemanget beräknas ske under tre dagar, förslagsvis under höstlovet vecka 44.

En möjlig mötesplats skulle kunna vara i Motala på radiomuseet. Antal deltagare är begränsat till 15-20 personer.

Detta initiativ är en samverkan mellan SSA Tekniksektionen, Distrikt 0 och Ungdomssektionen.

Annonsering kommer att ske i QTC under våren, samt via mail, genom Sven-Eriks SM0WAV försorg.

Beslutades fortsätta planeringen.

1.3    Radioaktivering av isbrytaren S:t Erik, SK0ZA och SK0QO

På isbrytaren St Erik aktiverar SK0ZA radioaktiviteter den 1-2 juni samt 3:e helgen i augusti. Samtliga klubbar/radioamatörer inbjuds att delta i dessa aktiviteter. Intresserade kan ta kontakt med Stefan SA0BKW sa0bkw@gmail.com.

1.4    Vaxholms Kastell i maj,  SK0MT

Beredskapsdagen arrangeras i år söndagen den 12:e maj. Planeringsmöte med samtliga deltagare sker torsdagen den 7:e mars 1400 på Kastellet.

Beslutades att Tilman SM0JZT och Per SA0CDX skall delta på mötet för att bevaka våra intressen.

”Projektledare” för deltagandet är Gunnar SM0OTX G.tornqvist@telia.com.

1.5    Satellitkörning alternativt nördcafét på Tekniska Museet, ansvariga Jan-Olof SM0IFP och Bengt SM0UGV

Jan-Olof SM0IFP och Bengt SM0UGV berättade om aktiviteterna på Tekniska Museet, allt från radiorör till satellitkörning.

Beslutades att SK0TM skall arrangera radiomys/nätverksmöte på Tekniska Museet några onsdagar under våren. Datum för aktiviteterna kommer senare.

1.6    Andra aktivitetsförslag:

Skeppsfest på isbrytaren St Erik alternativt på Resarö Hembygdsgård.

Beslutades att Ann SM0ZEU och Yvonne SA0YLY skall arbeta vidare med dessa förslag. Preben SM0WHJ kontaktar ansvariga på isbrytaren för att utreda möjligheten.

2      Kommande utbildningar och provförrättningar

  • SK0MT TSA kör just nu amatörradiokurs, http://www.sk0mt.net/amatorradiokurs-2019.
  • SK0QOs kurs startar 9:e mars.
  • Skrivningar planeras i maj och/eller juni.
  • Contestkurs med DX i april eller juni, planeras av Tore SM0DZB och Claes SM0MPV. http://www.sk0mt.net/contest-och-dx-workshop.
  • Klätterkurs planeras. Jan-Erik SM0IFP sköter kontakten med kursarrangören.
    Tore SM0DZB förmedlade ett annat alternativ Fallskyddsutbildning arrangerad av Ahlsell den 13:e mars i Stockholm, https://www.ahlsell.se/tjanster/utbildningar/
  • CW-kurs hos FRO Grimsta på måndagar. Öppet hus hela dagen, ingen anmälan behövs, kom och träna upp dina gamla kunskaper eller starta från början.

Övrigt

  • Web-SDR mottagare hos SK0UX är tyvärr QRT.
  • SK0TM Tekniska Museet  söker fler operatörer, kontakta Bengt sm0ugv@ssa.se eller Janne j4477601@yahoo.com om du är intresserad. På onsdagar har museet gratis inträde, på kvällarna, amatörradiostationen är då bemannad. Den är även bemannad på helgerna.

3      Nästa möte

Nästa klubbledarträff arrangeras tisdag 7:e maj, förmodligen hos SK0UX på Kvarnberget.

Ann SM0ZEU tackade SL0ZS för att vi fik vara i deras lokaler.

Vid pennan

Sven-Erik, SM0WAV

Vice DL0

 

 

viceDL0 Sven-Erik
Share