QTC – Affären Costa Negra 11-02

Under våren sommaren 2015 publicerades inledningen av Affären Costa Negra 11-02 i QTC. Författare är SM6APQ, Bengt Lundgren. Historien är tämligen omfångsrik, hela 89 sidor, vilket QTC-redaktören inte observerade i sin iver att få med Bengts historia under sommarhalvåret 2015. En del QTC-läsare har hört av sig och önskar läsa resterande del och därför publiceras den nu i sin helhet på ssa.se.

Affären Costa Negra 11-02

SSA:s kansli
Share