QSL kort till USA och Ryssland/Ukraina

QSL kort till USA skall sorteras distriktvis. Alla kort till 1:a 2:a 3:e osv distriktet lägges för sig. Observera att alla olika prefix inom resp distrikt lägges samman (W1, KA1, WB1, NC1 osv).

Distrikt 4 skall delas in i enkla och dubbla prefix. Dvs. K4, N4, W4 för sig och alla AF4, KD4, NS4, WB4 för sig. På detta sätt blir det 11 buntar för USA: W1,W2, W3, W4, WA4, W5, W6, W7, W8, W9, WØ.

Dessutom kan nämnas att alla US-besittningar och stater utanför själva fastlandet (exempelvis KH2 KH6 KL7 KP2 KP4) sorteras var för sig som separata länder.

När det gäller kort till f.d. Sovjetunionen, skall de sorteras på respektive land efter upplösningen. I stort sett samtliga länder har egna byråer. Speciellt gäller detta delningen av Ryssland och Ukraina, som båda har egna byråer. Det gamla talesättet att allt skall gå via Box 88 gäller således inte längre. (Även om Ryssland numera råkar ha just Box 88 i Moskva hi)

SM5DJZ Janne
Share