PTS tillsyn

PTS har genomfört en tillsyn över SSA:s hantering av de delegerade uppgifterna som PTS ställer enligt delegationsbeslut 17-2758. Resultatet finns dokumenterat i en underrättelse 17-9315. Den kan läsas här.
Svaret från SSA finns här.

 

SM6CNN, ordförande Anders
Share