Provförrättning för nya blivande Radioamatörer…

I slutet på April kommer det att hållas provförrättning för en del elever från Svark i Jönköping på SK7HW i Växjö.

Ni som missat på tidigare uppskrivningar eller Ni som läst själva hemma är välkomna att anmäla Er till denna provförrättning.

Anmäl Er i god tid till 0766-550077 eller sm7hzk@ssa.se Bo Hasselquist så proven kan beställas i god tid innan provet.

Exakt tid kommer att meddelas snarast.

Välkomna!

DL7 (SM7HZK) Bo
Share