Protokoll från distriktsmötet 28 sept 2019

Ni finns protokollen från 28 sept 2019  att läsa från distriktsmötet.

DL4 (SM4IVE) Lars
Share