Protokoll fört vid SSA distrikt 7 möte hos SK7MQ den 10 Juni 2017 ….

Protokoll fört vid SSA distrikt 7 möte hos SK7MQ den 10 Juni 2017 kyrkans hus på Storgatan 6 i Gärsnäs på vackra Österlen.

Närvarande: SM7KBT, SM7NCI, SM7HZK, SM7LBB, SM7JKQ, SM7IOE, SA7AXE, SM7YYZ, SA7BXO

 

 1. Mötet öppnades av DL7, Bo Hasselquist SM7HZK.
 2. Mötets behöriga utlysning godkändes.
 3. Inga tillägg till dagordningen och dagordningen godkändes.
 4. Till ordförande för mötet valdes DL7 Bo Hasselquist SM7HZK.
 5. Till sekreterare för mötet valdes Anders Olsen SA7BXO.
 6. Till att jämte ordförande justera dagens protokoll samt rösträknare valdes Johnny Nilsson SM7IOE och Anders Nordström-Enkel SM7JKQ.
 7. Bo Hasselquist SM7HZK valdes till DL7 enligt förslag från valberedningen på 2 år. Beslut att välja vice DL7 togs av Bo Hasselquist SM7HZK och Anders Olsen SA7BXO tillfrågades och valdes på 2 år.
 8. Till valberedningens ena ledamot valdes Johnny Nilsson SM7IOE.
 9. DL7 redovisade lite från SSAs årsmöte på Fårö bla att det var många utställare som inte kom men att dom skänkte utrustning till lotteriet istället. Det var också en busstur anordnad för damerna i sällskapet som blev omtyckt.
 10. Under punkten övriga frågor så framkom förslag från Olle Jönsson SM7LBB att nästa SSA årsmöte i Eskilstuna läggs dagen före Eskilstuna loppisen för att få fler deltagare till mötet. Alkohol kom också upp i diskussionerna. När någon är berusad i etern så skall dessa inte nämnas vid namn utan kontaktas på annat sätt.Framkom också önskemål om telegrafikurser och möjligen samarbete med Fro.Önskemål framkom också om en repiterlista där man kan sortera på subton. När det gäller att få med ungdommar i radiointresset så börjar det bli svårt att motviera då byggsatserna allt mer görs med ytmonterade komponenter efterfrågas byggsatser med lite mer kläm och känn komponenter. Vi fick också intressant information om SK7MQs upp och nergångar med start ca 1976 då scoutkåren delades med största uppsvingen när det digitala modet D-star blev aktuellt.
 11. Distriktmötet avslutades med att DL7/Bo tackade alla för visat intresse och ett stort tack riktades till SK7MQÖsterlens Sändaramatörer som ordnade detta trevliga D7 möte.

Mötessekreterare Anders Olsen SA7BXO:

Mötesordförande Bo Hasselquist SM7HZK:

 

Justeras:
Johnny Nilsson SM7IOE                                  Anders Nordström-Enkel SM7JKQ

 

DL7 (SM7HZK) Bo
Share