Påminnelse: Cert.kurs hos SK5DB

I slutet av augusti publicerade jag att SK5DB . Uppsala Radioklubb har en certifikatkurs som startar 5 november 2019 kl.18:30

Anmäl dig snarast om du inte ha gjort det redan ….

Hela artikeln finns att läsa här:

https://www.ssa.se/certificatkurs-under-hosten-hos-sk5db/

 

SK5DB - Uppsala Radioklubb

SK5DB – Uppsala Radioklubb

SM5YRA Stephan
Share