ÖLANDS RADIOAMATÖRER   MÖTESPLAN 2019 – 2020 ÅRSMÖTETS BESLUT 2019-03-02…

Mötesplan 2019 – 2020

OBS: DATUM FÖR ARBETSDAGAR TILLKOMMER. KALLELSE MED KORT VARSEL VIA TELEFON OCH EPOST

KLUBBENS HEMSIDA: WWW.SK7RN.SE

PLATS FÖR MÖTEN NÄR INGET ANNAT ANGES: IOGT/NTO-LOKALEN BORGHOLM

NOTERA: ÖPPET STYRELSEMÖTE BETYDER, SOM ALLA VET, ATT ALLA MEDLEMMAR ÄR VÄLKOMNA  ATT NÄRVARA OCH AKTIVT DELTA I MÖTET.

2019:

2 mars                     SK7RN Årsmöte. Plats: IOGT/NTO-lokalen,

Östra Kyrkogatan 5, Borgholm klockan 10.00.

Årsmötesförhandlingar, lunch, eftermiddagsprogram.

30 mars                   Radiomässa i Eskilstuna. 

Resesamordnare och anmälan till Åke SM7NJD,  Telefon 0705 48 50 12 eller sm7njd@telia.com.

11 april                    Öppet styrelsemöte SK7RN

Bland annat frågor kring SK7RN krisradionät.

Ansvarig samordnare Erik SM7DZV

11 maj                     Auktion i Växjö

Läs om auktionen. Se vad som säljs: http://www.sk7hw.org/  Resesamordnare och anmälan till Åke SM7NJD,  Telefon 0705 48 50 12 eller sm7njd@telia.com.

17 maj                     SK7RN – Traditionellt vårmöte i Böda. 

Repeaterbesök, grillning mm. Ansvarig samordnare: Erik SM7DZV OBSERVERA:

Välkomna — men förhandsanmälan absolut nödvändig!

15 juni                     D7-möte, Algutsrum.

SSA medlemsmöte, demonstration AMPRnet, auktion, mm.  Ansvarig samordnare:

30 juni                      Alexandersondagen, Grimeton.

Resesamordnare och anmälan till Åke SM7NJD,  Telefon 0705 48 50 12 eller sm7njd@telia.com.

17 – 18 aug             Internationella fyrhelgen. http://illw.net/.

SK7RN kör från Långe Erik, Ölands Norra udde, SE-0011.

Ansvarig samordnare Erik SM7DZV och Kristina

31 augusti                Tångahed, Fieldday Väst

Vårgårda.

Resesamordnare och anmälan till Åke SM7NJD,  Telefon 0705 48 50 12 eller sm7njd@telia.com.

5 sept                      Öppet styrelsemöte SK7RN

Ansvarig samordnare Erik SM7DZV

28 sept                    Försvarsdag Stora Rör

Mottagning radiotrafik från flygplan och överföring till högtalarsystemet för publiken. Eventuellt: Demonstration av SK7RN nödtrafiknät? Ansvarig samordnare: Åke SM7NJD

25 – 29 sept             Ölands Skördefest

Fråga om nivå på vårt engagemang.

27 – 28 sept             Erik upprättar kortvåg i Böda hamn 26 – 28 september i Böda hamn och den 30 september vid Bödasågens Allhandel. Ansvarig samordnare: Flera.

 19 – 20 okt               Jota, Färjestadens Scoutgård

Ansvarig samordnare Rolf SA7BMX, Mikael SA7MIE och ÅkeSM7NJD.

23 november           Radiolördag. Öppet styrelsemöte

Eventuellt avslutning med mat.

2020

16 januari            Öppet styrelsemöte SK7RN

Ansvarig samordnare: Erik SM7DZV

20 februari          Öppet styrelsemöte SK7RN

Ansvarig samordnare: Erik SM7DZV

7 mars                  SK7RN Årsmöte 2020

 

 

DL7 (SM7HZK) Bo
Share