Ölands Radioamatörer info om Styrelsemöte 16 Januari…

Styrelsemöte  16 januari — öppet för alla
Jag vill på enklaste vis påminna om att Ölands Radioamatörer håller öppet styrelsemöte den 16 januari klockan 1830. Vi håller till i IOGT-huset, Borgholm. Programmet kommer att handla om förberedelser för årsmötet samt en del planering inför våren:

— om utbyggnaden av våra repeatrar, i första hand utbyte av logik i Börda och Mörbylånga
— eventuell försäljning av en del radiomateriel på auktionen i Växjö
— planering av resor till olika amatörradiomeetings

Det blir också tid för fika och tillfälle att besöka vår radiostation i klubblokalen som finns i samma hus.

OBS! 3639 ny frekvens för Ölandsringen på kortvåg från och med idag

Kjell SM3WUT och undertecknad försöker hålla liv i Ölandsringen på kortvåg. Andra som ibland brukar kunna höras är Weine SM7USW och Leif SM7WSS. Vi kör klockan 09.00 måndag – fredag alla veckor på 3639 kHz LSB. Skälet är att vi har fått allt mer störningar på vår gamla frekvens 2 kHz lägre. Söndagar avstår vi från Ölandsringen eftersom tiden annars skulle kollidera med SSA-bulletinen på SK7SSA över SK7RFL. Lördagar när HQ-nätet inte sänds är vi också QRV. Årets första HQ-nätet med info från SSA:s styrelse sänds den 18 januari. Normala sändningsdagar för HQ-nätet är första och tredje lördagen i månaden på 3704. Lyssna och checka in!

Nästa SSA-bulletin nu på söndag, 12/1
Kommande söndag, den 12 januari är det Åke SM7NJD som läser bulletinen. Lyssna och Checka in.

Välkomna alla på torsdag nästa vecka,den 16 januari
73
Erik, SM7DZV

ordförande

DL7 (SM7HZK) Bo
Share