OBS ! Loppis Norrköping = rätt telefon nummer

Blev fel telefonnummer till Janne / SM5TJH !

Om du vill boka bord till SK5BN loppis i Norrköping 6/10:

Mejla till bokning@sk5bn.se eller ring Janne, SM5TJH tfn. 070 297 01 33

SM5YRA Stephan
Share