Nytt år – ett nytt QTC som PDF

Årets första utgåva finns nu att hämta för medlemmarna.
Fylld med artiklar av våra flitiga, generösa medarbetare.
Trevlig läsning!

SM6ZEM Hans-Christian
Share