Nyköpings Sändareamatörer – SK5BE månadsmöte

SK5BE – Nyköpings Sändareamatörer

har september månadsmöte: måndag 17/9.

Plats: I IOGT-lokalen (högra gårdshuset) Västra Trädgårdsgatan 2, Nyköping,

Tid: kl. 19.00

Källa: “Break-In” medlemsbladet SK5BE

SM5YRA Stephan
Share