Nu Bulle operatör SK4RJJ

SM4SEF Bo Kahnberg övertar bulle läsandet över SK4RJJ på söndagar kl: 09:00
KSA är fortfarande ansvarig klubb

SM4VJG Peter ordf. SM4HBG  Rolf sekrt.

 

DL4 (SM4IVE) Lars
Share