Norge 1814 Award

 Norge 1814NRRL utger det här diplomet till 200-årsminnet av tecknandet av den norska konstitutionen i Eisvall den 17 maj 1814.
112 olika norska stationer skall kontaktas under kalenderåret 2014. Minst 56 av dessa skall vara specialprefixet LI och LJ.
Kontakt med ejubileumsstationen LM1814 räknas som tio LI/LJ-stationer.
Alla band och trafiksätt får användas, dock inte via repeater eller satellit.
Påteckning kan fås för 200, 500 och 1000 norska stationer. Även för Single band, Single Mode eller All QRP (max 5 W).
Avgiften är 50 NOK eller 10 USD. Ansök senast 2015-02-01 med loggutdrag till HF Awards Manager, Norwegian Radio Relay League, Postboks 20, Haugenstua, N-0915 Oslo, Norge.

SM6DEC Bengt
Share