Mikrovågstester 2015

Det pågår just nu diskussion bland de aktiva för att ändra bandmultiplier i mikrovågstesterna för att främja aktiviteten, framför allt för portabelaktivitet  på 10 GHz och upp. Diskussionen är inte helt avslutad än, men nya multiplier kommer att finnas i reglerna på NAC-sidan www.ssa.se/contest innan januaris mikrovågstest. De kommer även i QTC så snart som möjligt, senast i marsnumret, och så förstås i bullen.
Hälsningar
Jan SM4HFI, testledare VHF

SM6EAN Mats
Share