Midnattsolsrallyt har i år Vimmerby som centralort.

Torsdagen den 30/6 går en sträcka i Eksjötrakten med SMK Eksjö som ansvarig. De behöver hjälp med radiokommunikation på sträckan.
Milersättning kommer att utgå och klubben kommer att få ersättning.
Sträckan kommer troligen att bli lång och därför behövs flera operatörer.
Vill du vara med så gör en preliminär anmälan till sm7etw@gmail.com
Har du ingen lämplig radio så kan du få låna en.
Hittils har 190 startande anmält sig.
73 Jan SM7ETW
DL7 (SM7HZK) Bo
Share