Marsnumret av QTC och Radioamatööri

Femtiotvå färska sidor med digital QTC-läsning finns nu att hämta för medlemmarna.

Dessutom har våra finska SRAL vänner försett oss med flera nya nummer av Radioamatööri. Hämta bladen på TIDNINGAR i meny upptill.

SM6ZEM Hans-Christian
Share