Lyckat Distrikt 0 möte på KTH!

Distrikt noll mötet arrangerades på KTH den 13:e mars. Stort tack till SK0BU/ Tekniska Högskolans Radioklubb som med kort varsel ordnade en möteslokal för de drygt 30 deltagarna.

På programmet stod bland annat föredrag av Christer Jonsson/ SA0BFC från PTS.
Han gav en bild över spektrumplaneringen och de ökade kraven från kommersiella aktörer på ny frekvensområden, speciellt de högre frekvenserna. Det finns stora ekonomiska intressen i sådana allokeringar. De nya mobil-telefongenerationerna kommer att ha behov av frekvenser högre upp än tidigare generationer.

Isaac Skoog/ SM0WHI, forskare på KTH, berättade om positionering med hjälp av nya typer av sensorer, samt hur dessa kommunicerar med omgivningen. En spännande applikation är användning vid brandtillbud, där man har behov av att veta var en enskild brandman befinner sig. Ett exempel på en sensor med 288 accelerometrar visades. Med hjälp av sensorsignalerna kan rörelser i tre riktningar samt rotationer beräknas. Sensorn var betydligt mindre än en vanlig tändsticksask.

Tilman Thulesius/ SM0JZT gjorde en exposé över vart amatörradiotekniken är på väg.
Tilmans entusiasm över den ny tekniken med mjuvarudefinierad radio stimulerade till många och intressanta diskussioner. Tilman kommer även att hålla föredrag på SSA årsmöte.

Ett stort och varmt tack till dessa tre föredragshållare.

Under den “officiella” delen av mötet valdes distriktsledare. Ann SM0ZEU valdes enhälligt till distriktsledare för en period på två år. Ann meddelade att hon utsett Sven-Erik SM0WAV till vice distriktsledare.

Gå gärna in på SödRas/ QOs hemsida för mer info om vad som hände den 13 mars. Där finns också fler bilder.

Nu får vi se fram emot SSAs årsmöteshelg, som går av stapeln den 22–24 april i Täby. Gå in på SSAs hemsida eller på www.sk0mt.se och titta närmare på programmet under “Årsmötet 2016”. Stockholmsklubbarna inbjuds den 4 april kl 19.00 till Täby, klubblokalen i Byängskolan för att informeras och vidare planera vad TSA behöver hjälp med. Inbjudan kommer också att skickas ut till klubbledarna. Hjälp kommer att behövas dessa tre dagar.

Preliminärt redan nu vill jag påkalla uppmärksamhet på att Vi kommer att ha nästa klubbledarträff den 4 juni i Norrtälje! Jag hoppas att alla klubbar möter upp i den ljusa sommarkvällen.

Tilman & Ann SDR-radio
DL0 Ann Tillman 160313

Deltagare DL0 möte

 DL0 möte 160313

SM0WAV,SM0BF,SM0ZEU

DL0 Vice Calle-BF 20160313

Några Radio Kufar!

S-V Andreas-KTH-Tillman DL0 160313

73 de SM0ZEU/Ann o SM0WAV/Sven-Erik

DL0 (SM0ZEU) Ann
Share