Lite INFO från SA7CJL/Håkan Carlsson pressansvarig WSA – Westerviks sändaramatörer…

Bilb WSA

En bild på herrarna som leder projektet, SM7NST, Tomas Falk och SM7HQD, Göran Granberg. Tomas är till vänster och Göran till höger.

WSA, Westerviks sändaramatörer, ligger långt framme
när det gäller ny digital teknik. Klubben investerade för
ett drygt år sedan i en ny Fusion repeater från Yaesu.
Frekvensen är 145.675 MHz och CTCSS 210,7 Hz. Den
är inställd i auto/auto läge så det går utmärkt att köra
digital trafik också.
Vid årsmötet 31 januari beslutade klubben att investera
vidare i den utrustning som krävs för att köra Yaesus
Wires-X. Under våren ska WSA koppla en digital nod
parallellt med klubbens 2m-repeater.
Inledningsvis kommer en nod att köras analogt på en
simplex frekvens. Men längre fram i vår blir det även en
nod för digital trafik.
Två av klubbens medlemmar, SM7NST, Tomas Falk och
SM7HQD, Göran Granberg, håller i projektet. De har
redan testat Wires-X, både analogt och digitalt. De har
dessutom lovat att hålla en analog nod öppen för WSAmedlemmar
som i dagsläget inte vill satsa på nya
digitala transceivrar.
Både SM7NST och SM7HQD är mycket nöjda efter en
månads testkörning, särskilt med den digitala
versionen. Det handlar om brusfri kommunikation och
ljud av hifi-kvalitet, enligt dem.
Klubbens 2m-repeater stängs inte för vanlig trafik på
2m när Wires-X digitala version tas i drift. Wires-X
kommer att köras parallellt på repeatern. Så alla som
nyttjar SK7JD/R för vanlig trafik kommer kunna göra det
även i framtiden, så länge inte repeatern är upptagen
av digital trafik.

WSA har vad vi kallar Grönöringen. Måndag-fredag bubblar vi på 3675 kHz runt kl 09.00.

Mer information finns på: sk7jd.com
SA7CJL/Håkan Carlsson
pressansvarig WSA

DL7 (SM7HZK) Bo
Share