Lite bilder samt Protokoll från Distrikt 7,s medlemsmöte i Algutsrum hos SK7RN på Öland den 15 juni…

En mycket fin och välorganiserad tillställning och Distrikt 7 möte. Ett varmt tack till SK7RN som med mackor/kaffe/kakor och varmkorv och ett glatt humör gjorde denna dag till ett fint minne i Distrikt 7.

Ett stort tack till alla Radioamatörer med XYL,s som kom till Algutsrum och var med denna dag.

Ett stort tack till AMPRnet grabbarna som ställde upp med en mycket fin presentation av detta nät.

Protokoll från Distrikt 7 mötet finns nu efter bilderna på denna sida.

 

Klicka på bilderna så blir de större och som bildspel.

Redo för mottagning av alla Radioamatörer med familj.

Uppackning av loppisprylar

Nu klart för försäljning från SK7BQ/SM7BHM

 

På det vänstra bordet hade SM7WVG/Tommy lite prylar till salu och det högra bordet bemannades av SM7BHM/Ewe/SK7BQ.

2 Nomira tjejer (XYL,s) i samspråk. (Anna-Lena och SM7HXR/Anki)

 

2 Nomira vänner  till ovan XYL,s.(SM7HZK och SM7JRZ)

Loppis köp på gång?

Kepsar med sin signal/namn på fick en rykande åtgång

SM7DZV/Erik i full gång

7 Nomira vänner samlade inkl. fotografen SM7HZK/Bo

Från vänster: SM7CJQ – SM7WUT – SM7NCI – SM7JRZ – SM7WVG – SM7NJD

AMPRnet grabbarna SA0BXI/Björn och SM7FLD/Håkan som höll föredrag om detta nät.

Till höger i bild SM7FLD/Håkan AMPRnet

Föredragslyssnare/distriktsmötesdeltagare

Båda AMPRnet grabbarna SA0BXI/Björn och SM7FLD/Håkan

AMPRnet samverkan

Distrikt 7 mötet igång med bilder från SM5SUH/Janne

Dagen avslutades med en Auktion på överblivna och skänkta prylar

 

Utroparen på auktionen var SM7EKU/Sven-Åke från SK7HW

Blandade prylar gick under klubban

Gäller att kolla noga innan köp

Kassabordet med utroparen SM7EKU  intill

Vill Ni se fler bilder så gå in på denna länk och klicka Er fram till mappen om D7 mötet på Öland genom att klicka på Jannes resor 2019 .. mappen Ölandsresan T o R och sen mappen 190615: http://www.jannesresor.se/

————————————————–

Protokoll fört vid möte i Distrikt 7 av föreningen Sveriges Sändaramatörer Lördagen den 15 juni 2019 i IOGT-NTO-lokalen i Algutsrum på Öland

Närvarande: Bo SM7HZK, Åke SM7NJD, Ulf SM7ATL, Rolf SM7OHE, Inge SA7IRA, Lennart SM7CLM, Kjell SM7WUT, Leif SM7NCI, Ann-Christin SM7HXR, Roger SM7JRZ, Tobbe SM7EOI, Marcus SM7SMS, Enar SM7MQE, Sven-Åke SM7EKU, Tommy SM7VVY, Leif SM7WSS, Kenneth SM7CJQ, Poul SA7CND, Tommy SM7WVG, Arnold SM7CRO, Erik SM7DZV, och Janne SM5SUH.

 1. Mötets öppnades av distriktsledaren Bosse SM7HZK, som samtidigt tackade Ölands Radioamatörer för ett väl genomfört arrangemang
 2. Mötets behöriga utlysande. Mötet befanns behörigt utlyst genom annons i QTC och via SSA-bullen.
 3. Dagordningen godkändes i befintligt skick.
 4. Till mötesordförande valdes DL7 Bosse HZK
 5. Till mötets sekreterare valdes Åke SM7NJD
 6. Till justerare valdes Ulf SM7ATL och Rolf SM7OHE
 7. Ordförande Erik Nyberg, SM7DZV, Ölands Radioamatörer presenterade föreningen. Från Radioklubben Nordö från 1975 med PR-radio tills nu. Med samarbete med kommunerna när det gäller nödsamband. Medlemsantalet består av bofasta, fastlandsbor och turistande radioamatörer till 60 personer. Repeatrar på tre ställen, med reservkraft, lokal i centrala Borgholm. Fyrhelgen på Ölands norra udde med Långe Eriks fyr är välbesökt liksom olika träffar i landet, som Växjöauktionen och Eskilstuna-loppisen…
 8. Ordförande Bosse, rapporterade från årsmötet i Lindesberg. QSL kort kan beställas från den tyska systerorganisationen DARC som då även distribuerar dessa ut i världen. Mer om detta finns på SSA,s hemsida.
 1. Bosse läste upp en redogörelse från SSA:s ordförande Anders SM6CNN om provverksamheten ”Antalet nya radioamatörer i Sverige ökade kraftigt under juni månad då många kurser avslutades med provförrättning. Hittills i år har 74 personer avlagt prov och 51 av dessa klarade provet och har tilldelats anropssignal. Vårt mål är att få 100 nya radioamatörer per år. Fortfarande återstår några provförrättningar under juni månad. Vi hoppas på intensiv utbildningsverksamhet ute i klubbarna så att vi under andra halvåret kan nå vårt mål” avslutar Anders SSA:s ordförande.
 2. Vidare berättade Bosse att årsmötet år 2020 kommer att hållas i Östersund. Att ordna årsmötet i SM7 är en önskan kanske år 2021?Vidare info om Ölands nöd/kris samband och dess framtida övningar.Tonsystemet på 2m att öppna repeatrar med togs upp. Tonerna tar död på 2m intresset menades det. Gärna dubbla system med 1750 och toner. Ordföranden vill få till klubbledarträffar och samarbete med FRO. SSA:s hamshop kommer snart att sälja sitt nya broderade klubbmärke.
 1. Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.

ÅKE JOHANSSON SM7NJD/sekreterare – BO HASSELQVIST SM7HZK/ Ordförande

 

JUSTERAT: ROLF TÖREHED SM7OHE – ULF NÄSSTRÖM SM7ATL

DL7 (SM7HZK) Bo

Share