Lite ändringar idag i Repeaterlistan….

Detta berör Kristianstadsrep. på Fjälkinge backe bl.a.

Vill tacka SM7URN/Patrik för informationen.

DL7 (SM7HZK) Bo
Share