Klubbledarträff

Den 21:a februari arrangeras årets första klubbledarträff, i SSA Disttrikt O.

Vi kommer bland annat att diskutera förslagen till aktiviteter under 2019.
Ansvariga rapporterar vid mötet.
– Fest med föredrag i vår, ansvariga SK0ZA
– Bygga radio/antenn, september, ansvarig Tilman SM0JZT och Oliver SA5ODJ
– Radioaktivering av båtar, t.ex. St Erik, ansvariga SK0ZA och SK0QO
– Vaxholms Kastell i maj, ansvariga SK0MT
– Satellitkörning alternativt nördcafét på Tekniska Museet i höst 2019, ansvariga Jan-Olof SM0IFP och Bengt SM0UGV
– Klätterkursen, SM0IFP

Klubbledare som vill vara med på mötet kan anmäla sig till sm0wav@ssa.se.

viceDL0 Sven-Erik
Share