Klubbledarträff hos SK0ZA, 12/11-15

Tack SK0ZA för att Ni så välarrangerat tog emot oss i Er klubblokal. Det blir en väldigt bra sammanhållning inom distriktet om man kan cirkulera mellan klubblokalerna. Det blev en lång kväll. Först en snabb rostbiffsmiddag och sedan drog mötet igång, som pågick nästan till midnatt.. Det var mycket bra diskussioner. 2016 blir det helgkurser på södra sidan och på norra sidan blir det på måndagar under våren. Uppdatering kring SSAs årsmöte, som arrangeras av TSA. Mötet går av stapeln 23-24 april och mer information kommer kortfatat i QTCs december nummer. För att locka även familjemedlemmar och inte bara inbitna tekniska radioamatörer kommer Milo Dahlman, en kvinnlig ensam världsomseglare att berätta om sitt äventyr och radio ombord. Nyrekrytering/Ungdomssatsningsgruppen hade arbetat igenom sin uppgift och kom med flera tänkvärda idéerr. Mötet beslöt att man skulle försöka medverka på nästa Hobby mässa i Kista. You Tube spåret skall jobbas vidare med samt att man borde ta fram enklare/roligare reklam material för yngre. Gruppen arbetar vidare med SM0OTX som sammankallande och nästa gång blir mötet hos SK0TM/ Bengt SM0UGV. Idéer mottar gruppen hjärna. Gemensamt lokaltrafiknät i distrikt 0 kom ånyo upp. Sammanfattningsvis upplevdes nog behovet att lätt via en kalender kunna hitta aktiviteter i distriktet, när man har sin “Bulle”. De flest kände sig ganska inkörda på sina olika tider. Ny “Bulle” lista kommer då SK0MG anmält sina tider och frekvens. Störningsproblematiken diskuterades. På norra sidan rör det sig mest om elektriska störningar och på södra sidan mänskliga störningar. Mötet önskade en föreläsning av PTS på årsmötet i ärendet mänskliga störningar. På norra sidan arbetas det med att analysera och justera problemet med RU4. Dl0 har ännu inte skakat fram någon scoutkoordinator, men kontakt är tagen med SC0UT. Intresserade blivande scoutkoordinatorer hör gärna av Er till mig, SM0ZEU. Målet är att kunna hjälpa scoutkårer att komma igång med radioaktiviteter och på det sättet värva ungdomar.
Nästa möte blir ett distrikt 0 möte den 13/3 kl 13.00–17.00 förhoppningsvis hos SK0TM. Särskild inbjudan kommer.
Ja nu avslutar jag denna rapport och önskar Er en trevlig kommande advent. Själv åker jag till USA för att bland annat träffa amerikanska goda vänner tillika ham amateurs/ Collins samlare 🙂 Julskyltningen i New York kommer jag inte heller att missa. 73 de SM0ZEU

Klubbledar träff SK0ZA

SK0ZA 151112

Ordf. SA0BKW Stefan

SA0BKW Stefan Rahm

DL0 (SM0ZEU) Ann
Share