Karl-Olof SM3CLA fick sitt “Eldsjälsdiplom”

Diplomet överlämnades, med tal av DL3 SM3GDT/Hans vid en högtidlighet
den 8 maj 2019 på Gävle Kortvågsamatörers ordinarie månadsmöte.

Samtidigt överlämnades blommor från GKA med tal av SM3CBR/Dick och
SA3ARQ/Martin. Därefter bjöds samtliga närvarande på kaffe och härliga
gräddtårtar bekostad av SM3AVQ/Lars Olssons Fond. Efter uppvaktningen
visade Karl-Olof några nybyggda och fungerade historiska uppfinningar.

DL3 (SM3GDT) Hans
Share