Kallelse till SSA årsmöte 2022

Föreningen Sveriges Sändareamatörers medlemmar kallas härmed till årsmöte lördagen den 9 april 2022. Årsmöte kommer att hållas vid Vilsta Sporthotell & Camping i Eskilstuna.
Adress: Vasavägen 80, 633 58 Eskilstuna
Mötet beräknas starta kl. 15 i stora konferenslokalen.

Medlemskontroll
Aktuell medlemsförteckning kommer att finnas vid entrén. Den som betalat medlemsavgiften efter den 1 april 2022 bör medföra bevis på inbetald avgift.

Rösträtt för klubbar
Person som har uppdraget att företräda en klubb måste kunna uppvisa en handling som styrker det. Det räcker inte med att tala om att man till exempel är ordförande för klubben eller att man fått uppdraget att utöva rösträtten.

Fullmakter
Ombud för medlem, som är juridisk person, skall uppvisa dokument som styrker uppdraget. Ej närvarande medlem kan lämna fullmakt till namngiven medlem, som dock högst kan företräda 15 (femton) andra medlemmar. Fullmakter kan inte överlåtas till tredje person.

Övrigt
Detta år hålls ingen bankett.

Mer information finns på arrangörens sida: www.sk5lw.com

Välkommen!
Styrelsen

Årsmöteshandlingar hittar du här.

Author: Kansliet SM5HJZ