Jan SM6VTR: Sommartid – Varning för förvirring och språkförbistring

Summertime 2 Jan SM6VTR

1973: Jan SM6VTR i radiohytten på oljetankern TT World Princess, Hongkong reg. Utrustningen inhyrd från Marconi UK.

I morse började årets sommartid. Ställ fram klockan en timme.
Det har inte alltid varit så. Mot tidiga försök med sommartid i Sverige opponerade sig bönder, eftersom djuren inte hade klockor utan gick efter dagsljuset helt på egen hand. Varje land bestämde själv ifall man skulle ha sommartid eller ej. Dagens ordning och reda inleddes 1980.

Jan SM6VTR i Alingsås berättar om hur det var 1966, när han var telegrafist på en båt på väg mot USA. Jan berättar om en händelse i språkförbistringens tecken. Han har skickat berättelsen till oss eftersom han själv “gillar jag att höra radiorelaterade historier och  om radioteknik från förr, innan det totalt faller i radioskugga och glömska”:

– I radions begynnelse, nästan, i maj 1966 avlöste jag Seppo SM4BZH på Walleniusrederiets ms Fidelio, berättar Jan. På den tiden var mitt callsign SM7AFU som jag 1961 tilldelats av dåvarande Televerket. Provet hade jag avlagt hos Televerket på Hornsgatan i Stockholm samtidigt med provet för mitt telegrafistcertifikat. Ombord på Fidelio drog Seppo snabbt igenom pappersarbetet samt några ord om radioutrustningen innan han försvann, snabbt som en radiosignal.

Summertime 3 MS Fidelio

1966: MS Fidelio, destination New York. Last av Volkswagenbilar.

Folkvagnar till New York
Min första resa med MS Fidelio startade i slutet av maj och vår destination var New York.Lasten bestod av Volkswagenbilar. Två dar före vår ankomst till New York kom skepparen in i radiohytten med ett telegram till vår agent Motoship. Av telegrammet framgick vår beräknade ankomsttid.

Jag stämde av på Chatham Radio/WCC på 8 Mc (det var före MHz, HI HI), som kom tillbaka starkt och tydligt. Precis innan jag ropade upp sa skepparn: “fråga om dom har sommartid.”

Have you Summertime?
Sedan jag sänt telegrammet och sedan han hade kvitterat med sitt QSL nr 1 TU QRU ställde jag frågan: “Have you summertime?”

Efter en kort tystnad och kanske tvekan kom svaret: “Träden håller på att bli gröna och tulpanerna blommar.” Jag tackade för den värdefulla informationen och avslutade förbindelsen.

“Vad sa han”, frågade skepparen.

Tulpanerna blommar
“Han sa att tulpanerna blommar”, svarade jag.

Skepparen skakade på huvudet med ett förbryllat uttryck i ansiktet och lämnade radiohytten. Ett par månader senare var det någon som talade om för mej att amerikaner använder “Daylight saving time” i stället för britternas “Summertime”.

Slut på Jans berättelse.

Nostalgibok,  och -ljud samt webbplats för gamla sjögnistar

Sparks What's going onEpisoden finns beskriven i boken Sparks What´s going on. Sparks What’s going on är för övrigt en trevlig bok om gnistarnas vedermöder med dåtidens radioutrustning, något som ingen amatör hade nöjts sig med idag.

Sparks What’s going on?” finns tillgänglig och kan beställas från Sylvester Foecking i Oppenheim (DH4PB). Boken kostar 13 € och frakten till Sverige 7 €, Totalt 20 €.  Den som väljer att köpa till en CD med inspelad sjötrafik betalar ytterligare 8 €, totalt 28€.

Jans berättelse, klippt direkt ur boken:

“My first trip started at the end of May on board the MS Fidelio bound for New York, loaded with a number of Volkswagen. Two days before arrival in New York, the old man (captain) came into the radio room with a telegram with the ETA, addressed to our agent Motoship.
I tuned in to Chathamradio/WCC on 8 mc (that was before mHz hi hi), which came in loud and clear. Just before I started to call him, the captain said: “ask him if they have summertime.”
After sending the telegram and after his QSL nr 1 tu QRU? I asked “Have you summertime?” After a short  silence and maybe hesitation the answer came: “Oh yes, the trees are getting green and the tulips are blooming.” I thanked him for the valuable information and terminated the QSO.
“What did he say?” the old man asked. “He said that the tulips were blooming.” I replied. Captain looked at me with a confused expression on his face, shook his head and left the radio room.
A couple of month later somebody told me, that the Americans use “day light saving time” instead of “Summertime” like the English do.”

 

//Erik SM7DZV

SM7DZV Erik
Share