Uppdaterade IOTA-nummer

Nu finns uppdaterad IOTA-information på Jan Hallenbergs SM5DJZ hemsida. Klicka här.

SM7DZV Erik
Share