INSTÄLLT Distriktsmöte SSA distrikt 3

INSTÄLLT Distriktsmöte SSA distrikt 3
Lördagen den 18:e april i Sollefteå

Med anledning av Coronavirusets utbredning har organisatörerna beslutat  att ställa in distriktsmötet. Mötet kommer att avhållas vid  ett senare datum. SI9AM:s möte som skulle hållas i anslutning till D3-mötet hålls via Skype lördag 18:e april kl.10

DL3 SM3GDT, SM3EXM, SM3GHE & SM3FJF

DL3 (SM3GDT) Hans
Share