Information från valberedningen i distrikt 6

Valberedningen i distrikt 6 önskar förslag på kandidat inför 2018-års distriktsmöte med val av distriktsledare på 2 år.
Vi önskar ditt förslag senast 18 feb. Distriktsmöte kommer att hållas lördagen den 17 mars på Grimeton.

SM6EAT, Roland tel: 073 076 7510 e-post: sm6eat@ssa.se
SM6HFV, Knut tel: 070 573 9629 e-post: sm6hfv@fro.se
SM6JOC, Björn tel: 070 715 3530 e-post: sm6joc@ssa.se

För valberedningen i distrikt 6
Roland Johansson, SM6EAT (Sammankallande)

SM6EAT Roland
Share