Info till Ölands Radioamatörer…

Hej alla!

Jag vill be er uppmärksamma att klubbens hemsida är uppdaterad och utökad.
Överflyttningen till den nya sidan är som synes inte klar ännu.
Klicka här för länk

73
Erik
SM7DZV

DL7 (SM7HZK) Bo
Share