Info till Ölands Radioamatörer…

Hej alla

Jag vill påminna om årsmötet nu på lördag, den 10 mars

klockan i  10.00 i Färjestadens Scoutgård.

Det är inga problem att del för dem som missat att anmäla sig. Vi har

ankomst- och eftermiddagsfika så det kommer att räcka till. Vi gör

lunchuppehåll för att åka till restaurangen i Arontorp och äta

kroppkakor eller vad var och en föredrar (var och en betalar för sin

egen lunch).

Välkomna!

73/Erik

_______________

Erik Nyberg

Byrumsvägen 515, 387 73 Löttorp

0705 52 45 53

DL7 (SM7HZK) Bo
Share