INFO om Västerviks repeteatern SK7JD/R 145.675…

Vi har ändrat CTCSS: 77,0 Hz på Västerviks repeteatern SK7JD/R 145.675.
Vi har en del problem med störningar och vi fick  en konstig blandning när vi utnyttjade 210,7 som var det tänkta  CTCSS tonen.
Vi kommer att använda oss av 77.0 tills vidare.
Vi har en Yaesu DR1 som går i Automode. Vi tittar på ett köpa in en ny logik
så vi även kan ha 1750hz i framtiden.
Jag vill att du ändrar uppgifterna så att det stämmer med vad som är idag.
MVH
Göran Granberg
SM7HQD 
DL7 (SM7HZK) Bo
Share