INFO från SM7RME om 2m och 70cm bandens framtid …..

Hej på er allihopa.

Hoppas ni alla har en bra sommar och får en bra möjlighet att ladda batterier inte bara för radion.

Jag har grävt lite i bakgrunden till den uppkomna situationen runt det hot som uppstått mot 144-146 MHz

Den som vill använda texten i andra sammanhang helt eller i delar må göra detta.

Bakgrund:

Som det ser ut så har THALES i Frankrike under många år anmält behov av spektrum för bland annat drönare. THALES har en enhet som jobbar just med spektrumfrågor och de har en stor impakt på den franska Telemyndigheten. Man har på senare tid satt stor press avseende detta.

Behovet är sannolikt koordinerat med andra företag i samma bransch runt om i världen.

Försvarsindustrin har också store behov av VHF-spektrum

Frågan är på intet sätt avgjord men ingen Telemyndighet har egentligen motsatt sig (Tyskland, men de har ändå lämnat öppningar i förslagets riktning).

Det slutgiltiga beslutet skall upp på agendan vid WRC2023.

Analys – finns det en risk att vi förlorar bandet.

Det finns absolut en hög risk för detta. Vi radioamatörer som kollektiv har under många år trott att vi kan behålla spektrum utan att använda dom. Den tiden är över sedan länge. Det finns stora behov inte bara i flygbranschen utan även i andra branscher. Det har också förekommit en falsk  information att industrin bara skulle vara intresserad av mycket höga frekvenser. Inget kunde vara mer fel.

Även HF banden är under lupp då industrin just nu utvecklar bredbandiga HF-system som kräver upp till 24 kHz breda kanaler.

Även här kommer vi se att industrin kommer att trycka på tele myndigheter för att ändra i frekvensplaner för att möta detta.

Det är absolut så att om vi inte kan påvisa reell användning i framtiden så kommer vi att förlora mer än bara tvåmetersbandet.

Vad skall vi göra?

Det räcker inte att enskilda eller enskilda klubbar genomför åtgärder.  Detta behöver lyftas mycket mer på DL-nivå och riksnivå.

Utan aktivitet kommer vi också att misslyckas med vår rekrytering. Att utbilda radioamatörer till tysta band är en omöjlighet.

Ett aktivt tvåmetersband blir ett slags socialt nätverk som kan locka många.

Det enda vi som kollektiv måste göra är att börja använda i detta fall 144-146 MHz. Beläggningsmätningar har redan gjorts av PTS avseende

144-146 MHz. Resultatet var att användningen är nära noll.

Det är svårt att förstå att vi som radioamatörer använder internet eller mobiltelefon på evenemang istället för att använda vårat frekvensband.

Det finns dessutom något mycket värre. Det finns en kategori amatörer som satt någon slags prestige i att inte använda två meter.

Detta är illojalt och helt kontraproduktivt.

Jag håller med SM7DZV i hans artikel att vi faller på eget grepp.

Jag föreslår följande:

 • Istället för att använda Skype eller andra Voip-applikationer. Använd vårt analoga eller digitala repeaternät istället. Infrastrukturen är smått fantastisk.Mycket
  jobb har lagts ner av enskilda på detta. Det är en bra belöning för dom att vi använder deras installationer.
 • Många har utrustning men väljer av princip att ha den avstängd, slå på igen , släng prestigen i soptunnan.
 • Svara alltid på allmänna anrop, Ett kort QSO är bättre än ingenting
 • Ropa CQ själv, borde vara en självklarhet för en radioamatör men uppenbarligen något mycket svårt för vissa.
 • Använd VHF vid klubbevenemang. Kör inte inlotsning via telefon. Använd 2 meter, lotta ut exempelvis pris bland de som checkat in via två meter
 • Använd hellre repeatrar i detta prekära läge än att “gömma” sig på direktkanaler.
 • Checka in på bulletinsändningar exempelvis på SK7RGI söndager.
 • Anordna lokala sprinttester. Det har gjorts förr om åren (ref SVARK-test)
 • Koppla ihop två meter och 70 cm repeatrar får att få en multipliceringseffekt av aktiviteten
 • Varför inte montera in 2 meter /70 cm i bilen igen. Det har aldrig varit billigare och enklare. Små kinesiska mobilstationer får lätt plats även i moderna fordon
  många av dom har bluetooth så det finns möjlighet att använda handsfree för att följa lagarna.
 • En repeater borde ha både subton och 1750 Hz för högsta flexibilitet. Att bara tillåta subtonsöppning är kontraproduktivt. Vi lider inte av för mycket aktivitet.
 • Ta med handapparaten på fritidsaktiviteter. Perfekt nu på sommaren. 300 kronor för en analog duobander 2 och 70 cm. , 2000 för en dito med DMR.

Slutsats:

Det är uppenbart att en låg användning av våra frekvensband på sikt skadar vår hobby och nu i nuläget är det i första hand vårat tvåmetersband som är hotat.

Endast en reell ökning av aktivitetsnivån kommer kunna hjälpa.

Vi måste släppa prestige och börja arbeta tillsammans i  denna fråga.

Jag har svårt att förstå enskilda radioamatörers ointresse för just att använda radion. Vi talar om vår kärnverksamhet. Det som skiljer oss från andra

Till sist:

Sudda bort att VHF 2 meter är något omodernt. Det är något som spridits av vissa radioamatörer, tyvärr med framgång, under många år.

Reell kunskap om vågutbredning på VHF är en mycket efterfrågad kompetens. Det är också en mycket bra plattform för att förstå vågutbredning på ännu högre frekvenser.

Men man blir inte bra på detta genom att ha en radio stående i hyllan eller att delta i Facebookgrupper.

Genuin kompetens kan endast fås genom praktiska försök under lång tid under varierande förhållanden.

Såväl analoga som digital system har fortfarande mycket hög användningspotential. De som säger att det är obsolet teknik har helt fel.
Vid kriser kan just analoga system vara mycket användbara då de har kräver låg energitillförsel. De är enkla att använda och serva.

Detta är mina “10 cent” i frågan. Jag inbjuder till diskussion, helst över radion mellan oss alla. Jag är inte på hemmaplan just nu men finns alltid aktiv när jag är på hemmaplan.

Diskutera saken på klubbmöten ETC.

73 de Torbjörn SM7RME

DL7 (SM7HZK) Bo
Share