INFO från Ölands Radioamatörer …

Ölands Radioamatörer,  Öppet styrelsemöte 20 februari

SK7RN Ölands Radioamatörer kallas till Öppet Styrelsemöte torsdagen den 20 februari kl 18.30 i IOGT-NTO-huset, bakom kyrkan i Borgholm. Förhandlingar, förberedelse inför årsmötet lördagen den  7 mars och fika.

Välkomna hälsar Erik SM7DZV ordförande.

DL7 (SM7HZK) Bo
Share