Info från Eksjö Radioklubb…

Eksjö Radioklubb. Störningar.
Tisdagen den 5 september 2017 kommer SM7HKM Bruno till klubben och lär oss använda
våran störutrustning EMV-Spion, samt ger exempel på olika störkällor samt råd om åtgärder.
Missa inte detta tillfälle!
Alla hälsas välkomna.
Styrelsen ERK

DL7 (SM7HZK) Bo
Share