ID9 Islands Award

Tidsgråns: fr o m 1985-01-01
Diplomet utges till lic radioamatörer och SWL för verifierade kontakter med sex olika stationer med prefixet ID9.
Avgiften är 10 Euro. Ansök med GCR-lista till .Gambino Carmelo, Via Galileo Galilei , 163, 90145 PALERMO Italien.

SM6DEC Bengt
Share