Funktionärer

Sektionsledare: IARU Liaison Officer, Mats, SM6EAN
Sektionsledaren är SSA:s delegationsledare vid IARU och NRAU konferenser, när SSA:s ordförande ej ingår i delegationen.

Kommittée HF (C4): Sektionsledare HF, Håkan, SM5AQD
Representant i NRAU och vid IARU R1 konferenser.

Kommittée VHF/UHF/microwaves (C5): Sektionsledare VHF, f.n. delegerat till Kjell, SM7GVF, då sektionsledaren VHF fram till 2020 ingår i IARU R1 Executive Committee.
Representant i NRAU och vid IARU R1 konferenser.

Kommittée EMCC (C7): Sektionsledare EMC/EMF, Petter, SM3PXO
Representant i NRAU och vid IARU R1 konferenser.

 

Share