IARU

 • Om IARU contests och COVID-19 virus IARU CONTESTS Radio amateurs will share the concerns of everyone about the seriousness of the COVID-19 outbreak. Governments all over the world are advising “social distancing” to slow the spread of ... Läs mer
 • Ny web från IARU Efter en längre tids arbete släpper IARU en ny web. I linje med organisationen har IARU en global site (www.iaru.org) och här finns delarna för respektive region (R1, R2, R3) ... Läs mer
 • IARU VHF/UHF/SHF Newsletter 84 Ett nytt newsletter har just kommit ut med huvudsakligen en sammanfattning från VHF/UHF/SHF-gruppen om WRC-19 och information om agendan för WRC-23. Dokumentet kan nås på följande LÄNK. 73′ /Mats, SM6EAN Läs mer
 • WRC-19 har avslutats World Radiocommunication Conference WRC-19 avslutats och har godkänt en allokering i 50 MHz-bandet för amatörer i Region 1. Beslutet kommer nu att införlivas i konferensens slutakter. Vidare har ett antal ... Läs mer
 • WRC-19 – nu i full gång Jag tror inte någon missat att ITU:s konferens World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19) nu är i full gång. Konferensen är en maraton och pågår mellan 28/10 och 22/11. Vi har tidigare ... Läs mer
 • Uppdatering av bandplaner över 30MHz Efter årets IARU region 1-möte i Wien har Kjell, SM7GVF, och Jens, SM6AFV, uppdaterat de detaljerade svenska bandplaner vi publicerar på SSA-webben under sektionens rubrik “Bandplaner” LÄNK. En uppdatering av ... Läs mer
 • Resultat från CEPT-mötet CPG19-9 inför WRC-19 Vi har vid flera tillfällen informerat om de olika förberedelserna inför WRC-19. För de länder som ingår i CEPT, hölls i veckan det sista förberedande mötet – CPG19-9. Liknande möten ... Läs mer
 • Nya skrivelser från SSA och IARU inför WRC-19 World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19) närmar sig och inför denna konferens har först PTS ett förberedelsemöte 23/8 där SSA kommer närvara. Detta möte är en förberedelse till CEPT:s sista förberedande ... Läs mer
 • SSA kompletterande skrivelse inför WRC-19, 23cm-bandet Vi har tidigare informerat om status och vad SSA har gjort inför de olika mötena som föregår WRC-19 i oktober/november. Närmast är det ett svenskt förberedande möte hos PTS (23/8) ... Läs mer
 • SSA skrivelse och möte med PTS SSA hade 11/7 ett telefonmöte med PTS handläggare inför CEPT:s förberedande möte (CPG-19) till WRC-19. Från SSA sida deltog vår ordförande Anders, SM6CNN, samt undertecknad. CPG-19-mötet är det sista inför ... Läs mer
 • Uppdatering kring hot mot 2m- och 23cm-banden och WRC-23 I mitten av juni rapporterade vi på SSA-webben om nya hot mot 2m-bandet (144-46MHz) och 23cm-bandet (1240-1300MHz). Det handlar alltså om förslag till agendapunkter för World Radiocommunication Conference 2023 (WRC-23) ... Läs mer
 • Kommer flyg och satellitnavigation att reducera våra band? Inför Internationella Teleunionens viktiga nästkommande världsradiokonferens WRC 2023 finns det från Frankrike önskemål om att få ta över 144-146 MHz för flygets behov. Dessutom vill man från annat håll att ... Läs mer
 • Hot mot 144 och 1296 MHz-banden – diskussioner inför WRC-23 Det har väl inte undgått någon att förberedelserna inför ITU:s konferens World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19) i Sharm el-Sheik är i slutfasen. Vi har i omgångar tagit upp årets huvudpunkter ... Läs mer
 • IARU rapporter från våra SSA delegater I april hölls ett antal möten i Wien inom International Amateur Radio Union (IARU), region 1. Inledningsvis tar vi dock en re-cap för alla som inte är uppdaterade kring IARU. IARU-struktur ... Läs mer
 • IARU R1 VUSHF Newsletter 78 Ett nytt newsletter finns under Dokumentarkiv, IARU och Newsletters. Du kan också klicka på följande LÄNK. Finns bl.a. information om nytt spektrum för Irländska radioamatörer och uppdatering kring IARU:s Contest robot., 73′ Mats, SM6EAN Läs mer
Share