IARU temporär

Sektion IARU och Myndighetskontakter ändrar namn till Sektion IARU.

Sektionsledare är Mats Espling, SM6EAN. Inom IARU har han titeln ”IARU Liaison Officer”. Sektionsledaren är SSA:s delegationsledare vid IARU och NRAU konferenser, när SSA:s ordförande ej ingår i delegationen.

Sektion IARU har nära samarbete med:

  • Sektionsledare HF. Representant i NRAU och IARU R1 HF Committee (C4)
  • Sektionsledare VHF/UHF/SHF, f.n. delegerat till SM7GVF då sektionsledaren fram till 2020 ingår i IARU R1 Executive Committee. Representant i NRAU och IARU R1 VHF/UHF/Microwaves Committee (C5)
  • Sektionsledare EMC/EMF. Representant i NRAU och IARU R1 EMC Committee (EMCC, C7)

Länk till IARU Region 1

Ansvaret för myndighetskontakter ligger kvar hos SSA:s ordförande. Ingen separat sektion bildas för dessa frågor.

Share